Recipient ("mottagare") kallas det vattendrag, som avlopps- eller dagvatten leds till, utan eller efter eventuell rening.

KällaRedigera