Rathkes ficka är en depression i taket i munnen framför buccopharyngealmembranet under embryogenesen. Den ger upphov till främre hypofysen (adenohypofysen), en del av det endokrina systemet.