Randvärdesproblem är ett matematiskt problem där randvärden (randvillkor) för en funktion är kända, tillsammans med en differentialekvation. En lösning till randvärdesproblemet är en lösning till differentialekvationen som också uppfyller randvillkoren.