Ramfrid Gustavsdotter (lejon)

svensk medeltida godsägare

Ramfrid Gustavsdotter levde ännu 1308, svensk medeltida godsägare, vilken förde ett heraldiskt lejon i sitt vapen, och är känd från ett större antal medeltidsbrev.

Ramfrid Gustavsdotter
Yrke Godsägare
Personfakta
Senast nämnd 1308
Död efter 1308
Begravd Sankt Nikolai kapell i Uppsala domkyrka
Släkt
Frälse- eller adelsätt
Far Gustaf Petersson (lejon)
Mor Hafrid Sigtryggsdotter
Släktingar Tyrgils Knutsson
Familj
Make/maka Israel And

BiografiRedigera

Ramfrid Gustavsdotter var troligen dotter till Västergötlands lagman Gustaf Petersson (lejon). [1] [2]

Hon levde ännu 1308, men skrev sitt testamente redan den 28 november 1302;[3]

vari hon insätter sin son Ragnvald och sina döttrar som laga arvingar till sina ägodelar och anslår dessutom allt sitt gods till i första hand betalning av de skulder hon eventuellt kan ha kvar efter sin död. Vidare väljer hon att begravas antingen bredvid sin make i S:t Nicolaus’ kapell i Uppsala domkyrka, om hon skulle råka dö i ”den övre delen av Sverige”, eller bredvid sin far i Heliga Jungfruns Kyrka i Skara, om hon skulle dö i Västergötland. Till testamentsexekutorer utser hon ärkebiskop Nils i Uppsala, biskop Brynolf i Skara, sin släkting och svenske kungens marsk Th(yrgils) Knutsson och domprost Andreas i Uppsala.
Sigillanter är utfärdaren, ärkebiskop Nils, utfärdarens dotter Ramborg, domprost Andreas, Magnus Gregersson, Upplands lagman Birger Petersson, Röd Keldorsson, Bengt Bosson samt kanikerna Öar och Nils skolmästare.

FamiljRedigera

Gift med Israel And, svensk medeltida godsägare, riddare och lagman. Han var bror till domprosten Andreas And.

Kända barn [2]

  1. Kristina Israelsdotter (And), gift med Björn Näf, och mor till Nils Björnsson (Färla, Björn Näfs ätt)
  2. Katarina Israelsdotter (And), gift med Tomas Jonsson (Grip), och mor till Margareta Tomasdotter (Grip), Jon Tomasson (Grip) och Harald Tomasson (Grip).
  3. Ragnvald And
  4. Ramborg Israelsdotter (And), var först gift med Karl Gregersson av Folkungarnas oäkta gren, sedan med Arvid Gustavsson (Sparre av Vik), riddare och hertigarna Eriks och Valdemars råd, död 1317 i samband med Nyköpings gästabud. Ramborg skrev sig 1303 till Vik som hon torde ha ärvt efter sin far. Fru Ramborg byggde Västeråkers kyrka i Hagunda härad, Uppland. Hennes gravplatta, gjuten av koppar i Flandern, bär förmodligen ett för tidigt dödsår (1327). Hon levde sannolikt några år in på 1330-talet, och var mor till Gustav Arvidsson (Sparre av Vik), och Kristina Arvidsdotter (Sparre av Vik).

ReferenserRedigera

NoterRedigera

Externa länkarRedigera