Radon-Nikodyms sats är ett resultat inom integrationsteori som säger att om (X,Σ) är en σ-algebra, μ är ett -ändligt mått på (X,Σ) och v är ett annat mått på som uppfyller att för alla mätbara mängder A sådana att , så finns en mätbar funktion med värdemängd i [0,∞) f sådan att

för alla mätbara mängder E.

Terminologi och notationRedigera

Om måttet v uppfyller att   närhelst   sägs det vara absolutkontinuerligt med avseende på μ. Detta kan också skrivas ν ≪ μ. Slutsatsen i Radon-Nikodyms sats kan uttryckas som att   för någon funktion f. Funktionen f är inte i allmänhet entydigt bestämd men två olika val av f måste vara lika nästan överallt.

Funktionen f kallas ofta för Radon-Nikodym-derivatan av v med avseende på μ och kan skrivas  . (Formellt sett är det en klass av funktioner man betecknar på detta vis vars element parvis skiljer sig åt på en nollmängd.)

Radon-Nikodym-derivatans egenskaperRedigera

Radon-Nikodym-derivatan har kopplingar till den vanliga derivatan och delar flera av dess egenskaper.

  • Om ν ≪ μ ≪ λ så gäller att
 
  • Om ν ≪ λ och μ ≪ λ så gäller att
 
  • Om μ ≪ λ och g är en μ-integrerbar funktion gäller att
 
  • Om μ ≪ ν ochd ν ≪ μ, så gäller att
 


Antagandet om σ-ändlighetRedigera

Radon-Nikodyms sats är inte sann i allmänhet utan antagandet om att μ är σ-ändlig. Låt nämligen μ vara kardinalitetmåttet på de reella talen och låt m vara det vanliga Lebesgue-måttet. m är absolut-kontinuerligt med avseende på μ men det finns ingen funktion f så att

 

för alla mätbara mängder A.


ReferenserRedigera

  • G. B. Folland, Real Analysis: Modern Techniques and Their Applications, John Wiley and Sons 1999 ISBN 0-471-31716-0
  Matematikportalen – portalen för matematik på svenskspråkiga Wikipedia.