Raúl är ett spanskt förnamn, motsvarande det svenska Ralf.

Namnet bärs bland annat av: