Öppna huvudmenyn

RT 90, Rikets Triangelnät, är ett rikstäckande rätvinkligt plant koordinatnät och var det referenssystem som allmänna svenska kartor baserades på. Benämns även Rikets nät eller Swedish Grid. RT 90 ersatte det äldre RT 38 (Rikets koordinatnät baserat på rikets triangelnät i 1938 års system) och har i sin tur ersatts av referenssystemet SWEREF 99.

Det används för att positionera sig på äldre svenska landkartor från Lantmäteriet. Den bygger på ellipsoiden Bessel 1841, och en Gauss-Krüger kartprojektion. Ellipsoiden används för att bestämma hur marken ligger just på vårt ställe på jordklotet, eftersom jorden är ojämn så behövs olika ellipsoider på olika ställen på jorden. Kartprojektionen bestämmer hur punkter läggs från den "runda" ellipsoiden till den plana kartan.

SOS Alarm, Försvarsmakten och Räddningstjänsten i Sverige använder numera SWEREF 99. Försvarsmakten använder numera koordinatsystemet MGRS i referenssystemet WGS 84.

Koordinater i Rikets nätRedigera

Koordinater i Rikets nät skrivs på formen [1]

x-koordinat y-koordinat

där x-koordinaten växer mot norr och y-koordinaten åt öster.

Några exempel på koordinater är:

6166984 1322751 (En punkt i centrala Malmö)
6404510 1271140 (Göteborg)
7087271 1719456 (Umeå)

Noggrannheten anges genom att utelämna siffror till höger.

6445760 1362000 (1 meter)
644576 136200	(10 meter)
64457 13620	(100 meter)
6445 1362	(1 kilometer)

I exemplet används trunkering (exempelvis 64457 till 6445) snarare än avrundning.

Konvertering till RT90 från GPS (WGS84 alt SWEREF99)Redigera

GPS använder sig av WGS 84-referenssystemet som kan approximeras till ett svenskt referenssystem som kallas SWEREF 99. Det finns ett flertal program för konverteringar mellan dessa koordinatsystem men man bör observera att resultatets noggrannhet oftast är på ett par meter när. Följande formel samt tillhörande enheter för translation, vriding och skalfaktor har publicerats av lantmäteriet. Mera noggranna transformationsformler erhålls efter att man inmätt och utjämnat lokala GPS-mätningar på stompunkter. Dessa kan vanligtvis erhållas från antingen lantmäteriet (se RIX 95) eller kommunernas kartavdelningar.

 

 

där

  = -414,0978567149 m
  = -41,3381489658 m
  = -603,0627177516 m
  = -0,8550434314 bågsekunder
  = +2,1413465185 bågsekunder
  = -7,0227209516 bågsekunder
  = 0,0000000000 mm/km (ppm)

Dessa parameterar kallas ibland Bursa-Wolf-parametrar. För omvandling i system som till exempel Proj4 som använder s.k. TOWGS84-parametrar, skrivs ovanstående om till (observera att vissa parametrar byter tecken jämfört med ovan):

TOWGS84[414.0978567149,41.3381489658,603.0627177516,-0.8550434314,2.1413465185,-7.0227209516,0]

Geodetiskt förbehåll: dessa parametrar är ämnade att nyttjas enbart inom Sveriges gränser. Formlerna kan användas men parametrarna bör kontrolleras innan de används.

ReferenserRedigera

  1. ^ Lantmäteriverket 1983. Topografisk karta över Sverige: Fältkarta 7D Ulricehamn NV.

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera