MSB RIB är ett informationssystem som tillhandahålls av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Systemet är till för att underlätta för operativ räddningstjänst vid arbetet på en olycksplats, i det förebyggande arbetet samt vid övning/utbildning. RIB består av Bibliotek, Resurs samt Farliga ämnen, olika beräknings- och simuleringsprogram kring spridning av farliga ämnen i luft och mark, träningsprogram och en stor mängd fulltextdokument och erfarenhetsrapporter från tidigare olyckor. Det innehåller även ett lednings- och lägesuppföljningsprogram för stabsarbete, Lupp.

I första versionen av RIB 1985 använde sig till exempel trafikpolisen av databasen för Farliga ämnen vid sina kontroller av farligt gods. Från och med 1997 fanns RIB i Windowsversion som gick att installera lokalt av abonnenterna. Sedan 2009 finns RIB även på webben på rib.msb.se.

Externa länkarRedigera

MSB:s sidor om RIB

RIB på webben