REVAQ-certifiering

certifieringssystem för att återföra avloppslam till åkermark

REVAQ-certifiering är ett certifieringssystem för återförandet avloppslam till åkermark, och därmed recirkulering av de näringsämnen som finns i avloppsvattnet. Det är ett certifieringssystem för uppströmsarbete, hållbar återföring av växtnäring, och ett minskat flöde av farliga ämnen till reningsverk. [1] REVAQ-certifieringen instiftades 2008 [2] och drivs av branschorganisationen Svenskt Vatten. [3]

ReferenserRedigera