Råvara

vara som utvunnits ur naturen men inte behandlats
(Omdirigerad från Råvaruindustri)

En råvara är en vara som utvunnits ur naturen men inte behandlats. Till råvaror räknas bland mycket annat skog, malm, ull och rågummi. Industri som utvinner råvaror men inte förädlar dem vidare benämnes råvaruindustri.

Se ävenRedigera