Öppna huvudmenyn
Råby ungdomshem, sett från deras infart

Råby ungdomshem, tidigare Råby yrkesskola, utanför Lund, är ett så kallat särskilt ungdomshem för pojkar och flickor med allvarliga psykosociala problem samt pågående kriminalitet och missbruk. Ungdomarna är i åldrarna 13–20 år.

Institutionen öppnades som Råby räddningsinstitut år 1838 och är därmed Sveriges äldsta. Initiativtagare var friherre Axel Gustaf Gyllenkrok och hans hustru Magdalena (Malin) Beata, född Fock . Råby ungdomshem har idag 175 anställda som bedriver såväl sluten ungdomsvård som vård, behandling och undervisning i öppnare former. Statens Institutionsstyrelse är huvudman. De intagna har intagits med stöd av LVU (Lagen om vård av unga), LSU (Lagen om sluten ungdomsvård) och SoL (Socialtjänstlagen).

Råby har fått kritik av JO, för deras avskiljning av intagna utan stöd i lag eller olaga frihetsberövande.[1]

Externa länkarRedigera