Ett rättscentrum är i Sverige ett koncept, där idén är geografisk samlokalisering av rättsvårdande myndigheter, som polis, åklagare, häkte och domstol i ett byggnadskomplex eller i närliggande byggnader med interna förbindelser. Detta för slippa längre transporter av till exempel tilltalade mellan de olika instanserna, vilket frigör polisresurser från transportbevakning och försvårar fritagningar.[1] Ett tidigt exempel på detta, utan att termen specifikt använts, är kvarteren Kronoberg och Fruktkorgen på Kungsholmen i Stockholm med Kronobergshäktet, Stockholms polishus och Stockholms rådhus förbundna med varandra med en kulvert. Rättscentrum Göteborg är ett nyare exempel, där tingsrätten lokaliserats som granne till det äldre polishuset. I Örebro[2] färdigställdes ett rättscentrum år 2013. I Malmö[1], Tureberg[3], Flemingsberg [4], Jönköping [5] och Luleå [6] finns andra sådana komplex.

Örebro rättscentrum.


ReferenserRedigera