Rättfärdig bland folken

utmärkelse för personer som skyddade judar under andra världskriget

Rättfärdig bland folken är en utmärkelse av staten Israel för icke-judar, som med risk för eget liv skyddade judar under andra världskriget.

Diplom till Maria Kotorba år 2005
Ingången till De rättfärdigas trädgård

Rättfärdig bland folken (på hebreiska חסידי אומות העולם, Chassidey Umot Haolam) är också ett begrepp i judendomen, som syftar på icke-judar som följer de noakidiska lagarna och därmed är garanterade en plats i paradiset.

Utmärkelsen redigera

Yad Vashem, den israeliska myndigheten för hågkomst av Förintelsens martyrer och hjältar, bildades 1953 av det israeliska parlamentet (Knesset). En av myndighetens uppgifter är att hedra de "rättfärdiga bland folken", det vill säga icke-judar som har riskerat sitt liv för att rädda judar undan Förintelsen.

En kommission ledd av en domare i Israels högsta domstol har sedan 1963 haft i uppdrag att tilldela hederstiteln Rättfärdig bland folken till förtjänta människor. Utnämningen ska föregås av en noggrann genomgång av tillgänglig information, inklusive vittnesmål av överlevare och andra ögonvittnen, en bedömning av de omständigheter som förelåg vid det aktuella tillfället samt en bedömning av den risk som räddaren utsatte sig för.

Kriterier för utnämning är bland annat:

  • att en hjälpinsats antingen ska ha skett vid återupprepade tillfällen eller ha varit anmärkningsvärt stor, och
  • att hjälpinsatsen har skett utan syfte att nå penningmässig eller annan vinning i retur

En person som blir erkänd som Rättfärdig bland folken får en medalj och ett diplom och får sitt namn på en "hedersvägg" i De rättfärdigas trädgård vid Yad Vashem-museet i Jerusalem. Yad Vashem-myndigheten har också rätt att tilldela israeliskt hedersmedborgarskap till en Rättfärdig bland folken efter ansökan från personen i fråga eller vederbörandes anhöriga.

Rättfärdig bland folken har också vid två tillfällen deltas ut kollektivt, nämligen till befolkningen i byn Nieuwlande i Nederländerna och till befolkningen i Le Chambon-sur-Lignon i Frankrike.

Utdelade utmärkelser redigera

Fram till den 1 januari 2021 har priset delats ut till 27 921 personer i 51 olika länder, där Nederländerna har flest mottagare per 100 000 invånare. I tabellen nedan visas antalet utmärkelser, samt antalet i relation till landets befolkning 1939. Yad Vashem framhåller att en sådan tabell inte är representativ för insatsen eller andelen judar som räddats per land, och noterar att dessa siffror "inte nödvändigtvis är en indikation på det faktiska antalet räddare i varje land, utan återspeglar de fall som gjordes tillgängliga till Yad Vashem."[1]

Land Antal utmärkelser befolkning 1939 Mottagare per 100 000 invånare
  Polen 7,177 34,849,000 20.59
  Nederländerna 5,910 8,729,000 67.70
  Frankrike 4,150 42,000,000 9.88
  Ukraina 2,673 32,425,000 8.24
  Belgien 1,774 8,387,000 21.15
  Litauen 918 2,575,000 35.65
  Ungern 876 9,129,000 9.60
  Italien 744 43,400,000 1.71
  Belarus 676 5,568,994 12.14
  Tyskland 641 69,314,000 0.92
  Slovakien 621 2,655,000 23.39
  Grekland 362 7,222,000 5.01
  Ryssland 215 108,377,000 0.20
  Serbien 139
  Lettland 138 1,994,500 6.97
  Kroatien 122 4,235,000[2] 2.88
  Tjeckien 119
  Österrike 113 6,658,000 1.7
  Moldavien 79
  Albanien 75 1,073,000 6.99
  Rumänien 69 19,933,800 0.35
  Norge 67 2,945,000 2.27
  Schweiz 49
  Bosnien och Hercegovina 49
  Armenien 24
  Storbritannien 22
  Danmark 22 3,795,000 0.58
  Bulgarien 20 6,458,000 0.31
  Slovenien 15
  Nordmakedonien 10
  Sverige 10
  Spanien 9
  USA 5
  Estland 3 1,134,000 0.26
  Indonesien 3
  Portugal 3
  Brasilien 2
  Chile 2
  Peru 3
  Kina 2
  Kuba 1
  Egypten 1
  Turkiet 1
  Montenegro 1
  Ecuador 1
  Japan 1
  Luxemburg 1
  Vietnam 1
  Irland 1
  El Salvador 1
  Georgien 1

Urval av personer som tilldelats Rättfärdig bland folken redigera

Listan baserad på statistik från Yad Vashem.[3]

Tilldelning till personer med anknytning till Sverige redigera

Källor redigera

Noter redigera

Externa länkar redigera