Öppna huvudmenyn
En brandbil stationerad vid brandstationen i Eslöv

Räddningstjänsten Syd är ett räddningstjänstförbund mellan kommunerna Eslöv, Malmö, Lund, Burlöv och Kävlinge. Förbundet bildades den 1 januari 2006. Förbundet har 12 brandstationer, 2 räddningsvärn och 1 färdtjänststation.

Samtliga heltidsstationer har 90 sekunders anspänningstid (tid från det att larmet går tills första bilen ska vara på väg). Samtliga deltidsstationer har 5 minuters anspänningstid, med undantag från station Eslöv, som har 6 minuter. Räddningsvärnen har fri intryckning (ingen fast beredskap)

Brandstation Eslöv bemannas av heltidspersonal och deltidspersonal. Dessa består av ett befäl och två brandmän på heltid, och en lika stor styrka på deltid (släckenhet heltid, släckenhet deltid och höjdenhet). Eslövsstationen har specialskyttar för punktering av gasflaskor. Station Löberöd bemannas av deltidspersonal - två brandmän samt ett befäl (befälet delas med station Revinge). Station Marieholm bemannas av ett frivilligt räddningsvärn med släckenhet och transportbil.

Brandstation Lund bemannas av en heltidsstyrka omfattande ett befäl och sex brandmän (släckenhet och höjdenhet). Man är särskilt inriktade på tung räddning. Stationerna i Veberöd (släckenhet och tankenhet), Revinge (släckenhet) och Genarp (släckenhet och terrängenhet) bemannas av deltidspersonal. Genarp och Veberöd av ett befäl och fyra brandmän. Station Revinge bemannas av två brandmän samt ett befäl (befälet delas med station Löberöd). Löberöd och Revinge delar insatsområde med två brandmän på varje station och ett gemensamt befäl som tjänar båda stationerna. På stationen i Lund finns ett yttre befäl YB som täcker förbundets norra delar.

I Malmö finns tre heltidsstationer: Hyllie, Jägersro och Centrum, räddningsvärn på Station Rosengård (Frivilliga Brandkåren) samt Station Heleneholm som är färdtjänststation. De tre heltidsstationerna bemannas av en styrkeledare och sex brandmän (släckenhet och höjdenhet). På station Hyllie finns ett yttre befäl YB som täcker förbundets södra delar. På Hyllie finns även en omfattande kemorganisation med en lokal skyddsenhet och en regional skyddsenhet, inre befäl samt Skånes SOS-central. På station Centrum finns en dykenhet som tjänar hela förbundet, samt en av Släckmedelscentralens SMC skumenheter och en pumpbil med pumpsläp för bränder i oljehamnar och petrokemiska industrier i södra Sverige. På station Jägersro finns förbundets enda hävare vilken har s.k. skärsläckare. Stationen är specialiserad på tung räddning. Räddningsvärnet har en depåenhet och en restvärdesenhet förutom släckenhet. På station Heleneholm som är regions Skånes ambulansstation för Malmö, finns också Malmös färdtjänstverksamhet, som ingår i Räddningstjänsten Syd. 33 specialfordon använder man sig av dagligen.

Brandstationen i Arlöv (Burlövs Kommun) bemannas av deltidspersonal. Kontorstid finns det i den uttryckande styrkan ett befäl och en brandman. Förstärkning vid larm kommer från station Malmö Centrum. Kvällar och helger finns ett befäl och fyra brandmän att tillgå. På stationen finns den andra av SMC:s skumenheter och förbundets särskilda lättskumsdepå.

Brandstationen i Löddeköpinge bemannas av heltidspersonal bestående av ett befäl och två brandmän och station Kävlinge av deltidspersonal, med en lika stor styrka som i Löddeköpinge. Stationen i Löddeköpinge har lastväxlare med bl a slangutläggningscontainer för SMC samt kemsaneringscontainer. Kävlingestationen hyser tankbil med dubbelhytt och ingår i Löddeköpinges kemsaneringsteam.

För räddning i vattendrag och kustnära vatten finns båt på trailer i Veberöd, Löddeköpinge och Hyllie. Hylliebåten är särskilt utrustad för skumlänsutläggning.

Externa länkarRedigera