Öppna huvudmenyn

Quota eller kvot är en tilldelning av resurser till någon användare eller användargrupp. Det förekommer flera olika sortes quota. Vanligast är diskquota, en tilldelning av hårddiskutrymme. Utöver denna finns även filquota och printerquota. Disk- och filquota hanteras av filsystemet och gäller normalt per filsystem. Printerquota hanteras av utskriftssystemet.

Om ett system inte använder quota så har användarna tillgång till hela systemets resurser. En användare eller -grupp kan ha fri quota på något system som använder quota, och har då tillgång till hela systemets resurser.