Öppna huvudmenyn

Pusselspel (datorspel)

datorspelstyp

Pusselspel är en datorspelgenre som bygger på ett eller flera moment där objekt som liknar eller kompletterar varandra beträffande form eller färg på något sätt ska pusslas ihop.

Exempel på pusselspelRedigera