Pungpinan

basområde i stadsdelen Skarpnäcks gård i Söderort inom Stockholms kommun

Detta är en artikel om Pungpinan i Stockholm. För Pungpinan i Håbo kommun, se: Varpsund.

Pungpinan är ett torp och en före detta krog samt ett småstugeområde och ett basområde i stadsdelen Skarpnäcks gård i Söderort inom Stockholms kommun. Basområdet Pungpinan hade år 2006 1 837 invånare. I småstugeområdet återfinns också kvartersnamnet Pungpinan.

Pungpinetorpet i april 2014.

Krogen och torpetRedigera

 
Pungpinetorpets loftbod.

Namnet Pungpinan kommer från krogen Pungpinan, som låg norr om dåvarande Tyresövägen, nuvarande Skarpnäcksvägen just öster om Skogskyrkogården. Krogen, som också kallades Skarpnecks krog eller Krogen i kröken, fick enligt traditionen sitt namn av att man där "pinade" sin penningpung för att betala brännvinet. Krogen nämns första gången 1670 och byggnaden revs 1876. Krogrörelsen hade då upphört redan i början på 1800-talet strax efter de mord som skedde där. Denna händelse, som blev vida omtalad, inträffade natten mellan 4 och 5 mars 1803, då krögerskan Maja Schröder, hennes två barn och hennes piga föll offer för gardisten Peter Almqvist, som blev dömd att sluta sitt liv på galgbacken.

Mittemot krogen låg och ligger fortfarande torpet Pungpinan, uppfört 1763 som torp under Skarpnäcks gård. 1933 gjordes torpet om till samlingslokal för ungdomarna i det nyuppförda småstugeområdet. Efter att också använts av Unga Örnar, är torpet sedan 2000 privatägt.

Småstugeområdet, stadsdelen och basområdetRedigera

År 1926 bildades Stockholms stads småstugebyrå genom fastighetsdirektören Axel Dahlbergs initiativ och han började där organisera självbyggeriet. Året därpå kunde man sätta igång byggandet av 200 småstugor i Olovslund i Västerort och i Pungpinan i Enskede.[1] Idag är Pungpinan i Stockholms översiktsplan redovisad som en värdefull kulturmiljö av riksintresse.

Åren 1926–1963 fanns stadsdelen Pungpinan som då förutom småstugeområdet också omfattade hela området söder om dagens Skarpnäcksvägen, det vill säga också själva Skarpnäcksfältet.

Sedan Skarpnäcksfältet bebyggdes på 1980-talet har namnet återkommit som basområde Pungpinan. Detta område omfattar småstugeområdet och området med småhus norr därom fram till Skattmästarvägen, det vill säga de flesta av de hus som ingår i Skarpnäcks Trädgårdsstadsförening. Även polisen använder i sin statistik samma namn med nästan samma omfattning. När stadsdelsområdet Skarpnäck presenteras av staden, tas Pungpinan upp likvärdigt med en stadsdel.

   
Vänster bild: Lugna gatan söderut under uppförande 1927. Högra bild: Lugna gatan norrut 70 år senare

Brf SparsamhetenRedigera

Huvudartikel: kvarteret Sparsamheten

Sparsamheten är en nybyggd bostadsrättsförening bestående av kedjehus längs Gamla Tyresövägen i området Pungpinan. Husen finns i kvarteren Pungpinan och Sparsamheten, som båda även innehåller småhus tillhöriga Pungpinans ursprungliga egnahemsbebyggelse. Husen uppfördes år 2009 genom Byggnadsfirman Erik Wallin och med Kjellander och Sjöberg som arkitekter.

NoterRedigera

 
Kvarteret Pungpinan
  1. ^ Stockholmskällan om Småstugebyrån Arkiverad 23 augusti 2010 hämtat från the Wayback Machine.

Externa länkarRedigera