Pułtusk är en stad i Polen vid floden Narew, ca 60 km norr om Warszawa. Staden har ungefär 19 000 invånare. I Pułtusks centrum ligger marknadsplatsen som hävdas vara den längsta i Europa, ca 380 m.

Rådhuset i Pułtusk
Zwiastowaniabasilikan (2005)

Staden grundades i mitten av 900-talet och förstördes nästan helt i en brand 1875.

Vid staden har utkämpats ett par fältslag.