Öppna huvudmenyn

Psykologihistoriska Sällskapet grundades 2002 och har till uppgift att väcka och underhålla intresse för psykologins historia, att verka för svensk psykologihistorisk forskning samt att främja insamling av litteratur, urkunder, föremål och personliga minnen från svensk psykologis historia.

Sedan 2007 förvaltar sällskapet Arkiv för svensk psykologi.


Sällskapet har ca 100 medlemmar (2007).