Öppna huvudmenyn

Psykofarmaka är ett samlingsnamn för läkemedel som riktar sig mot psyket. De används inom tre indikationsområden:

Psykofarmaka används för att lindra, häva eller underhållsbehandla olika, ofta kroniska, psykiatriska tillstånd. Denna grupp läkemedel kan inte i sig bota sjukdomen, men mildrar (eller tillfälligt tar bort) symptomen. Psykofarmaka ges oftast i kombination med psykoterapi, så som Kognitiv beteendeterapi eller Psykodynamisk psykoterapi.

En läkare specialiserad på psykofarmaka och psykiska sjukdomar benämns som psykiater.

Se ävenRedigera