Psykedelisk, sinnesvidgande, själsöppnande, något som förändrar (berikar) sinnesupplevelserna, hallucinatorisk (på engelska psychedelic). Ordet myntades 1957 av den amerikanske läkaren Humphrey Osmond för att beskriva effekterna av hallucinogena droger som meskalin och LSD.

Se även

redigera