Psalmer i Förbundstoner (1957)

Lista över psalmer i Förbundstoner 1957.

Guds härlighet och trofasthetRedigera

Tillbedjan och lov

1 
2 
3 
4 Allena Gud i himmelrik
5 Loven Gud med glädjesång
6 Högtlovat vare Jesu namn 
7 Jublen, I rättfärdige
8 Höga Majestät, vi alla  Text  Noter Musik

Skapelsen och försynen

9 Upp, alla verk, som Gud har gjort
10 O store Gud, när jag den värld beskådar
11 Härlig är jorden, härlig är Guds himmel

Guds trofasthet

12 Jag kan icke räkna dem alla
13 Gud är trofast, o min själ
14 Gud är trofast, vare det din borgen
15 Jag lyfter mina ögon upp till bergen
16 Jag lyfter mina händer upp till Guds berg och hus
17 Han är min Gud, "den gamle utav dagar"
18 Gud är trofast, står det skrivet
19 Du ömma fadershjärta

Guds uppenbarelse i KristusRedigera

Guds och Kristi kärlek

20 Jublen, I himlar
21 O det finns ingen vän lik Jesus
22 Så älskade Gud världen all
23 Kärlek från vår Gud flödar till oss ut
24 Underbar kärlek så stor
25 Gud mig älskat har
26 Kärlek så varm från Jesu öppna sida
27 Guds kärleksflod så full av frid
28 Nere i dalen bland doftande liljor
29 Gudakärlek utan like
30 Lär mig förstå din kärlek
31 Tränger i dolda djupen ner

Advent

32 Hosianna, Davids Son
33 Bereden väg för Herran
34 Det susar genom livets strid Mall:T=C
35 Gläd dig, du Kristi brud
36 Jesus från Nasaret går här fram
37 Gå, Sion, din konung att möta Mall:T=C
38 Lys, du morgonstjärna klara

Jesu födelse

39 O du saliga, o du heliga
40 Det är en ros utsprungen
41 Härlig den natten
42 När juldagsmorgon glimmar
43 Var hälsad, sköna morgonstund
44 Stilla natt, heliga natt
45 Nu segrar alla trognas hopp
46 Betlehemsstjärnan vinkar
47 Var hälsad, sköna morgonstund
48 Se, natten flyr för dagens fröjd 
49 Nu segrar alla trognas hopp
50 O Jesus Krist, som mandom tog
51 Välkommen var, o Herre kär
52 Hur ljuvligt klingar Jesu namn
53 O underbara namn, som av Profeter bådat är

Jesu namn

54 Hur ljuvligt klingar Jesu namn
55 Tag det namnet Jesus med dig
56 Se, Jesus är ett tröstrikt namn
57 O Jesus, ditt namn är ett fäste i nöden
58 Jesus, det renaste
59 O Jesus, hur ljuvt är ditt namn
60 Jesus, Jesus, o det ordet
61 Hur ljuvt det namnet Jesus är
62 Namnet Jesus vill jag sjunga
63 Skönaste namn, som är nämnt på vår jord
64 Jag vet ett namn så dyrt och kärt

Jesu person och verk

65 Jag har en vän, som älskar mig
66 Om jag ägde allt men icke Jesus
67 O Jesus kär, tillbedjande jag höjer
68 Jesus är min sång
69 Jesus är min vän den bäste
70 O min Jesus, du aldrig kan glömma
71 O jag har en vän, som älskar mig
72 Jag har en vän i Jesus
73 Jag har hört om Herren Jesus
74 Nu är försoningsdagen
75 Är det sant, att Jesus är min broder
76 Den store läkaren är här
77 Jag har i himlen en vän så god
78 En Frälsare härlig jag äger
79 Min sång skall bli om Jesus
80 Låt mig få höra om Jesus
81 Ingen lik Jesus i lust och smärta
82 O att läsa om min Jesu kärleks höjd
83 I Jesus finns frälsning för syndare alla
84 O kom, låt oss sjunga om Jesus
85 Jesus allena mitt hjärta skall äga
86 Jesus, när tanken till dig går
87 Ej silver, ej guld har förvärvat mig frälsning

Jesu lidande och död

88 Den stunden i Getsemane
89 Från örtagården leder till Golgata en stig
90 Min blodige konung på korsträdets stam
91 Han på korset, han allena
92 Se, mängden mot Golgata skrider
93 Du bar ditt kors, o Jesu mild
94 Svinga dig, min ande, opp
95 Kommen bröder, vi nu tåga
96 Tätt vid korset, Jesus kär
97 Jag vill sjunga om min Jesus
98 Ut ifrån mig själv och världen
99 O säg, är han dig vorden kär
100 O salighet, o gåtfullhet
101 Kristi kors, vad smärta utan like
102 Om min Frälsares kärlek jag hört
103 Då jag ser min Jesus blöda
104 Vad är han för ditt hjärta
105 Du går, Guds Lamm, du milda
106 Guds rena lamm, oskyldig
107 Jesus för världen givit sitt liv
108 Det är en som har dött i stället för mig
109 Ack, göt min Frälsare sitt blod
110 Jag gav mitt liv i döden
111 På en avlägsen höjd
112 På Golgata min Jesus tog
113 Kärlek, ren som solen
114 Sjung om Guds rika kärlek
115 Se, Jesus, burit all vår synd
116 Vilken underbar Frälsare har jag
117 Vi äro köpta och återlösta

Jesu uppståndelse

118 Öppna, o Herre, mitt öra
119 Helge Ande, ljuva, du Guds milda duva
120 Herre, du som Anden fordom
121 Kom Helge Ande, Herre god
122 O Helge ande, sanner Gud 
123 Kom Helge Ande, till mig in
124 Helige Ande, sanningens Ande
125 Ack, dyrköpta människa
126 Hör, syndare, ack hör
127 Dyra själ, som fjärran skyndar
128 Herren står vid hjärtats dörr
129 Irrande barn, kom igen
130 Ingen hinner fram till den eviga ron

Jesu himmelsfärd

131 Lyssna, själ, hör hur det klappar
132 O, hur armt är ej det hjärta
133 Uti främlingslandet
134 O, öppna ditt hjärta för Herren
135 Under hyllningssånger höga

Den helige Ande och hans verkRedigera

136 O mänska, du som i synden drömmer
137 O, förhärda ej ditt hjärta
138 O mänska, säg, vill du dig ej begiva
139 Är det intet för dig, att din Frälsare dog
140 O människa, som i de tanklösas led framhärdar
141 Låt trädet stå ännu ett år
142 Jag såg en stjärna falla
143 Någon skall gå genom himlens port
144 Vad gäller resan, min broder
145 Vem står där så gammal vid hemmets port
146 Se, de komma, stora skaror
147 Kommen till mig, hörs Jesu milda röst
148 Jesus syndare undfår
149 Kom, kvalda själ, till korset fram
150 Själ, i stormens brus
151 O själ, som fridlös går
152 Hören, sjuka, trötta själar
153 Kära själ, som irrar fjärran
154 Friköpt från skulden - härliga frälsning

Kallelse, väckelse och frälsningRedigera

155 Endast ett steg till Jesus, o själ
156 Säg, vi dröjer du att skyndsamt ila
157 Herren Jesu uti nåd
158 Nu är en salig och fröjdfull tid
159 Från Golgata en ström utgår
160 Frukta ej, betryckta själ