Provinsen Punjab var en provins i Brittiska Indien. Den motsvarade områdena i de indiska delstaterna Punjab, Haryana och Himachal Pradesh, den pakistanska provinsen Punjab, de indiska unionsterritorierna Chandigarh och Delhi samt Islamabadterritoriet i Pakistan.

Punjab

1849–1947


Vapen

Punjab år 1909
Punjab år 1909
Huvudstad LahoreBildades 1849


Upphörde 1947


GeografiRedigera

Som administrativ provins i brittisk-indiska riket omfattar det landet mellan 27° 40’ och 34° nordlig bredd samt mellan 69° 40’ och 79° östlig längd och gränsade i väster till Baluchistan och den 1901 delvis från Punjab av skilda Nordvästra gränsprovinsen, i norr till Kashmir och Tibet, i öster till Förenade provinserna Agra och Oudh (gräns bildar Jumna), i söder till Rajputana och Sindh. Provinsens areal var 258 417 km2, men därtill kom 34 vasallstater med sammanlagt 94 663 km2, så att hela Punjabs område utgjorde 353 080 km2.

Sitt namn har landet av de fem (persiska panj = fem) floder, vilka alla rann upp på Himalaya och slutligen, förenade till en ström, utgjuta sin vattenmassa i Indus. Dessa Jhelum, Chenab, Ravi, Beas och Sutlej. Genom dessa floder delades landet i fem större av delningar, doáb (av do, "två", och ab, "vatten"), d. v. s. trakter mellan två sammanflytande floder, nämligen Sind Sagar mellan Indus och Jhelum, Jech mellan Jhelam och Chenab, Rechna mellan Chenab och Ravi, Bari mellan Ravi och den förenade Beas-Sutlej, Jalandhar mellan Bias och Sutlej.

Landet var till större delen en alluvialslätt. Norra delen bestod av fruktbara, sorgfälligt odlade, till en del även skogbärande terrasser och dalar vid foten av Himalaya. På slättlandet var jorden mycket bördig, så långt bevattningen genom de periodiska översvämningarna och kanalerna räckte. På andra ställen bestod den av betesmarker, delvis t. o. m. av torr sand- och stenöken. Mellan Jhelam och Indus samt väster om sistnämnda flod går i öst-västlig riktning en kedja av saltberg (Salt range), som innehöll outtömliga lager av sylvin, vilka bearbetats i århundraden. Utom salt har Punjab få mineraliska produkter. Kalksten bröts vid Chenab och på några andra ställen; stora alunlager finnas vid Kalabagh vid Indus och något stenkol i Salt range. Även petroleum har anträffats i mindre mängder på åtskilliga ställen.

NäringslivRedigera

Provinsen var företrädesvis ett jordbruksland, men skördarna var till följd av ringa nederbörd beroende av de stora och många bevattningskanaler, som anlagts redan av de tidigare muslimska härskarna. Enligt officiell uppgift var 1912 44 330 km2 (en åttondel av hela provinsen) befruktade genom kanaler. Liksom i andra delar av Indien erhöll man i allmänhet två skördar om året. Vete var huvudsädet, och därav, liksom av ris och oljeväxter, var exporten i stigande. Tebusken, tobak, bomull, sockerröret och indigo odlades med framgång. Fruktbarast var slätten öster om Lahore.

Industrin bestod huvudsakligen i hemslöjd och räknade blott ett fåtal större fabriker. Bomullsindustrin sysselsatte omkring en miljon arbetare (1915), men den mest blomstrande grenen var ylleindustrin i Amritsar, Gurdaspur m. fl.; även bearbetning av trä, järn, guld, silver och läder; i sidenvävning och i tillverkning av schalar var denna hemslöjd högt utvecklad. De viktigaste handelsstäderna var Lahore, Amritsar, Multan, Ambala och Delhi. Järnvägarna hade 1912 en längd av 4 215 km.

BefolkningRedigera

Invånarnas antal i det omedelbara området steg 1911 till 19 974 956 och i vasallstaterna till 4 212 794 pers., således inalles till 24 187 750 pers., till följd av pest och hungersnöd en minskning sedan 1901 på nära 567 000 personer. 12,3 miljoner var muslimer, 8,7 miljoner hinduer och 199 751 kristna. Punjabss befolkning var mer blandad än någon annan landsdels. Över 5 miljoner var jater, av stor betydelse var även khatri, vilka hade stor del av handeln i sina händer; vidare sikherna, som var nära 2,9 miljoner, av vilka nära 800 000 bodde i tributstaterna, m. fl.

SpråkRedigera

Det viktigaste språket var punjabi, som talades av 75 procent av befolkningen, därnäst hindustani och hindi, som användes av omkring 4 miljoner. Andra språk var mer eller mindre lokala, såsom jatki, dogri, pasari, pashto, baluchi och sindhi. Det officiella språket är hindustani, och på detta utges de flesta böcker och tidningar.

FörvaltningRedigera

Förvaltningen leddes av en lieutenant-governor, som residerade i Lahore. 1897 infördes ett lagstiftande råd (legislative council) av 26 ledamöter, 16 utnämnda (därav 10 officiella), 8 valda och 2 extra ledamöter (experter). Huvudstad var Lahore.

Vid landets övergång i engelsk besittning 1849 insattes en särskild styrelse, bestående av 3 personer. 1853 utnämndes en "chief commissioner" som högste styresman, och denne erhöll 1859 rang av viceguvernör, samtidigt med att Delhi skildes från Nordvästprovinserna och förenades med Punjab.

Provinsen var delad i 5 divisioner: Delhi, Lahore, Jalandhar, Rawalpindi och Multan, delade på 30 distrikt. De största av vasallstaterna var Patiala, Baha-walpur, Jind, Nabha, Kapurthala, Mandi, Nahan (Sirmur) och Chamba.

För den allmänna säkerheten sörjde en polisstyrka på omkring 20 000 man, varförutom en del av bengaliska armén (omkring 34 000 man) var förlagd inom provinsen. - Statsinkomsterna steg 1911-12 till 76,94 miljoner rupier, varav 28,97 miljoner i grundskatt. - Undervisningsanstalterna var dels underhållna av staten, dels privata. Till det förra slaget, som 1911-12 var 4 493 med inalles 316 167 studenter, hörde först ett 1882 i Lahore inrättat Punjab university, vidare 10 colleges, omkring 300 sekundära skolor, folkskolor m. m. De enskilda anstalterna var 2 918 med tillhopa 64 946 studenter. Det allmännas utgifter för undervisningen steg till 457 661 pund st. På inhemskt språk utgavs 1911 190 tidningar i Punjab.

KällaRedigera

 Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från Nordisk familjebok, Punjab, 1904–1926.