Prolaktinreceptorer

Genen från arten Homo sapiens

Prolaktinreceptorer (PRLr) är en grupp cytokinreceptorer som fungerar som transmembranreceptorer på cellytan i de organ där prolaktin verkar. Receptorerna aktiveras av prolaktin och aktierar därmed en JAK-STAT-signaltransduktionsväg som orsakar transkription av proteiner som behövs i produktionen och utsöndringen av bröstmjölk.

Prolaktinreceptorerna är av samma slag cytokinreceptorer som receptorerna till bland annat tillväxthormon och erytropoetin. Man har identifierat flera isoformer prolaktinreceptorer hos människan (hPRLr), vilka grovindelas i två klasser efter hur länge de uttrycker sig i målcellen. Några isoformer (4 och 6) är inkapabla att överföra prolaktinets signaler.[1] Likheten mellan PRLr och andra cytokinreceptorer gör att dessa kan samverka, och binda till sig varandras ligander.

Hos människan finns PRLr i flera organ och vävnader. I kvinnobrösten bidrar receptorerna till bröstutveckling och till syntes av kasein, varför de är avgörande för produktionen av bröstmjölk. Receptorns biologiska funktion är dessutom bl.a. att aktivera vissa kinaser, T-celler och att få embryot att fästa vid livmodern efter befruktning.[1] Östradiol är av betydelse för den form av PRLr som har det mest långvariga uttrycket, och gör receptorn mer känslig för prolaktinet.[2] Bröstmjölksproduktionen är beroende av en förändrad samverkan mellan bl.a. PRLr och zink.[3]

Receptorerna finns också i bl.a. testiklar och äggstockar, levern, njurarna och moderkakan,[4] samt i hjärnan. Djurförsök har visat att prolaktinreceptorerna i hjärnventriklarna blir mer aktiva vid akut stress.[5] Moderskänslor styrs troligen delvis av receptorernas aktivitet i hypotalamus preoptiska område.[6]

KällorRedigera

  • Samantha L. Gadd och Charles V. Clevenger, Ligand-Independent Dimerization of the Human Prolactin Receptor Isoforms: Functional Implications, Molecular Endocrinology November 1, 2006 vol. 20 no. 11 2734-2746
  1. ^ [a b] http://www.uniprot.org/uniprot/P16471
  2. ^ Greg M. Anderson et al, Hypothalamic Prolactin Receptor Messenger Ribonucleic Acid Levels, Prolactin Signaling, and Hyperprolactinemic Inhibition of Pulsatile Luteinizing Hormone Secretion Are Dependent on Estradiol, Endocrinology April 1, 2008 vol. 149 no. 4 1562-1570
  3. ^ Voorhees JL et al, Zinc binding to human lactogenic hormones and the human prolactin receptor, FEBS Lett. 2011 Jun 23;585(12):1783-
  4. ^ http://mesh.kib.ki.se/swemesh/show.swemeshtree.cfm?Mesh_No=D12.776.543.750.720.600.710&tool=karolinska
  5. ^ Hurst, Thomas Eugene, Role of nociceptin/orphanin FQ in the prolactin, hypothalamic-pituitary-adrenal axis, and prolactin receptor response to acute stress in rats, Miami 2011
  6. ^ Angelica R. Consiglio och Robert S. Bridges, CIRCULATING PROLACTIN, MPOA PROLACTIN RECEPTOR EXPRESSION AND MATERNAL AGGRESSION IN LACTATING RATS, Behav Brain Res. 2009 January 30; 197(1): 97–102