Projekt 77

åländskt stadsplane- och byggprojekt

Projekt 77 var ett omfattande byggnadsprojekt i Mariehamn i Åland under 1970-talet. Inom projektet uppfördes nära varandra tre monumentala byggnader: Hotell Arkipelag, invigt 1973, Självstyrelsegården, invigd 1978 och Ålands museum, invigd 1981. Projektet drevs av Ålands landskapsregering.

Självstyrelsegården
Ålands museum

År 1964 utlystes en nordisk arkitekttävling för ett åländskt administrativt och kulturellt centrum i Mariehamn. Den vanns av Helmer Stenros. De tre husen byggdes med början 1971 av Ålands Bygg AB, ett för ändamålet bildat gemensamt bolag för ett antal åländska byggmästare på initiativ av Olof Salmén. Ålands Bygg AB har även byggt det i anslutning till hotellet 2010 uppförda Alandica kultur- och kongresshus, som ritats av den danska arkitektbyrån Kjaer & Richter.

Efter färdigställandet av Hotell Arkipelag 1973 revs Mariehamns societetshus "Socis" för att ge plats åt Självstyrelsegården.[1] För utsmyckning utanför denna byggnad lämnades i en första omgång förslag av två konstnärer, varvid Lars-Gunnar Nordströms "Syntes" valdes av utsmyckningskommittén. Den skulptur som kom på plats 1980 efter en andra tävlingsomgång blev dock Alvar Donners ”Ståtbådan”.[2][3]

Källor Redigera

Noter Redigera