Promemoria

sammanfattad redogörelse för ett avgränsat ämne
(Omdirigerad från Pro Memorandum)
Uppslagsordet ”memorandum” leder hit. För betydelsen i diplomatiska sammanhang, se memorandum (diplomati).

En promemoria (en eller ett PM eller pm, med både n- och t-genus[1]), latin "för minnet", eller memorandum (memo) är ett kortfattat dokument som utgör minnesanteckningar; numera i synnerhet en sammanfattad redogörelse för ett avgränsat ämne.[2] Promemoria är ett samlingsnamn för förslag, instruktioner, referat, rapporter, utredningar, skrivelser, yttranden, med mera.[3] En pm kan vara löst utformade direktiv utfärdade av en ledare i en organisation.

Inom skolväsendet redigera

Inom skolväsendet betyder promemoria en kort uppsats eller rapport, vanligen som delredovisning i en kurs. PM har liknande struktur som – men mindre omfattning än – C-uppsatser, masteruppsatser, avhandlingar och examensrapporter.[4][5] Det kan till exempel vara ett referat, en redovisning av en fördjupningsuppgift (ung. synonymt med projektrapport), eller en plan för ett kommande uppsatsarbete[6] (då med liknande betydelse som förstudie, projektplan eller projektförslag). Ett alternativt namn på kort uppsats är papper eller paper, som även kan avse forskningspapper, det vill säga artikel i forskningspublikation.[7][8]

PM kan även utgöra instruktioner till studenten, exempelvis laborations-PM (synonymt med laborationskompendium eller laborationsinstruktioner) eller kurs-PM (ung. synonymt med läsanvisningar, studieanvisningar, kursinformation eller kursplanering).

Se även redigera

Noter redigera