Prinsregent (från franskans Prince Regnant) är en prins som tjänstgör som vikarie i stället för den ordinarie monarken (dvs. kung eller en regerande drottning), till exempel på grund av att denne fortfarande är minderårig, är satt ur funktion (exempelvis sjukdom eller senilitet) eller frånvarande (bortrest, oanträffbar eller saknad).

Se ävenRedigera