Ej att förväxla med Potsdamdeklarationen.

Potsdamöverenskommelsen, eller Potsdamavtalet, tyska Potsdamer Abkommen, var resultatet av Potsdamkonferensen som hölls den 17 juli2 augusti 1945Cecilienhof i Potsdam.

Winston Churchill, Harry S. Truman och Josef Stalin vid Potsdamkonferensen 25 juli 1945.

Resultat redigera

Konferensprotokollet offentliggjordes i sammanfattningen Mitteilung über die Dreimächtekonferenz von Berlin.

 • Konferensens genomförande;
 • Skapandet av Utrikeministrarnas råd;
 • Grundprinciper för ockupationen av Tyskland;
 • Synen på Tyskland som en ekonomisk enhet;
 • Bestämmelser över skadestånd (reparationer)
 • Förfogande över den tyska krigs- och handelsflottan;
 • Reglering av territoriella frågor rörande de tyska östområdena, Österrike och Polen;
 • Avslutande av fredsavtalen;
 • Tysklands inträde i de Förenta nationerna;
 • Territoriellt förmyndarskap;
 • Överförande av tyska befolkningar (utvisningar av tyskar ur Polen, Tjeckoslovakien och Ungern);
 • De allierades upprop av villkorslös kapitulation av Japan;
 • Rättegångar mot tyska krigsförbrytare. Gemensamt (i Nürnberg) för ledarna. Av det land som respektive soldat slagits mot för övriga. (Sverige följde detta och utvisade soldater, till exempel Baltutlämningen).

De fem d:na redigera

Referenser redigera

 • Dower, John W. (1999) (på engelska). Embracing defeat: Japan in the wake of World War II. London: Allen Lane. Libris 5498473. ISBN 0393320278 
 • Keylor, William R. The Twentieth-Century World: An International History. 4th ed. New York: Oxford University Press, 2001.