Öppna huvudmenyn

En postdok (postdoktoral, av engelskans postdoc, postdoctoral)[1] är en temporär forskningstjänst eller forskningsstipendium, ofta i utlandet, efter disputationen och är till för att den nydisputerade forskaren ska ha möjlighet att bygga en egen forskningsprofil. Periodens längd varierar kraftigt, men syftet är att skapa ett oberoende gentemot förutvarande doktorandhandledaren. Ordet används för såväl tjänsterna som för de som innehar dem.

Akademiska titlar
och anställningsformer
Grundnivå Högskoleexamen
Kandidatexamen
Yrkesexamen
Avancerad nivå Magisterexamen
Masterexamen
Yrkesexamen
Forskarnivå Licentiat
Doktor
Högre titlar Docent
Anställningsformer Adjungerad professor
Adjunkt
Amanuens
Dekan
Director musices
Forskarassistent
Lektor
Postdoktor
Prefekt
Prodekanus
Professor
Proprefekt
Prorektor
Rektor
Hederstitlar Hedersdoktor
Honorary Fellow
Professors namn

Inom de flesta vetenskapliga fält är en eller flera postdoktorsperioder en stor fördel när forskaren söker nästa typ av tjänst, temporär eller fast. Till Sverige återvänder en del postdoktorala forskare för att ta upp en forskarassistenttjänst.

Postdoktorer kan ha viss mån av undervisning i sin tjänst men arbetar övervägande med forskning och har en tidsbegränsad anställning på 2 år (se arbetsmiljöverket- avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor, Bilaga. 2008-09-04.) Däremot kan denne koncentrera sig nästan enbart på forskning, vilket universitetslärare sällan kan.

ReferenserRedigera