Postångare

ångfartyg avsett för postbefordran

Postångare, postbåt eller postfartyg, är ett fartyg som utför huvuddelen av postutdelningen antingen via inrikes eller internationellt vatten. Rutterna för denna typ av fartyg är fasta, liksom tiderna för ankomst och avgång. Detta säkerställer att postförsändelserna kommer fram i tid. Det är också möjligt att transportera passagerare och/eller gods.

Posttrafiken skedde med fartyg, som även transporterade gods och passagerare. Först gjordes detta med segelfartyg, som inte kunde användas för snabb postbefordran, senare med ångfartyg, som sedan efterträddes av motorfartyg. Detta möjliggjorde regelbunden posttransport.

Samtida exempel på denna reguljära posttransport med fartyg är bland annat norska Hurtigruten.

Sverige

redigera

Från 1824 ersatte postångare de seglande postjakterna, eller beträffande trafiken mellan Grisslehamn och Eckerö på Åland, postroddbåtarna. Med de första hjulångarna skedde ersättningen under den isfria säsongen, och senare med propellerdrivna fartyg kunde postbefordran ske året runt.

Den första svenska postångaren var Constitution, som byggdes på Karlskrona örlogsvarv 1822 och som sattes våren 1824 på postrutten mellan Ystad och Rügen tillsammans med sitt preussiska systerfartyg Postdampschiff Adler. Den sista postångaren var S/S Öland, numera passagerarfartyget M/S Stockholm, som från 1931 till 1950-talet seglade mellan Kalmar och Öland.

Postångare i urval

redigera

Se även

redigera

Källor

redigera