Porto-Santa Rufina är ett suburbikariskt stift inom Romersk-katolska kyrkan.

Porto-Santa Rufinas katedral Sacri Cuori di Gesù e Maria.

De gamla stiften Porto och Santa Rufina förenades år 1119. Porto är en gammal hamnstad vid Tibern, öster om Fiumicino och inom dess kommungräns. Stiftet Santa Rufina hade sitt säte i Selva Candida vid Via Aurelia två mil nordväst om Roms centrum.

Kardinalbiskop är sedan 1998 Roger Etchegaray.