Augusti 2007Redigera

SMU-scout är scoutverksamheten inom Svenska Missionskyrkans Ungdom och är ansluten till Svenska Scoutrådet. SMU-scout är det näst största scoutförbundet efter Svenska Scoutförbundet med cirka 18 500 medlemmar fördelade på 545 lokala kårer. Landet är dessutom uppdelat i 7 distrikt som sammanfaller med moderorganistationen Svenska Missionskyrkans distrikt; Mellansvenska distriktet, Mälardalen, Södra Götalands distrikt, Västra Götaland, ÖrebroVärmlandDal, Östra Götalands distrikt, Övre Norrlands distrikt. SMU-scouts högsta beslutande organ är Svenska Scoutrådet och SMUs styrelse genom SMUs Scoututskott.

September 2007Redigera

Scouting for Boys (orginaltitel Scouting for Boys: A Handbook for Instruction in Good Citizenship) är den första boken om scoutrörelsen, utgiven för första gången 1908. Boken skrevs och illustrerades av Robert Baden-Powell, rörelsens grundare. Den är baserad på Baden-Powells barndomsupplevelser, hans erfarenheter av Mafekings kadettkår under andra boerkriget vid belägringen av Mafeking, och hans experimentella första scoutläger på Brownsea Island, England. Den är 1900-talets fjärde mest sålda bok.

Oktober 2007Redigera

Wood Badge eller Gilwellutbildning är en utbildning inom den internationella scoutrörelsen samt en tillhörande utmärkelse för scoutledare som genomfört utbildningen. Den hålls i någon variant inom de flesta nationella scoutorganisationer tillhörande World Organization of the Scout Movement. Målet bakom Wood Badge-kurserna är att göra scouter till bättre ledare genom att lära ut avancerade kunskaper om ledarskap och genom att skapa en förbindelse och engagemang till scoutrörelsen. Kurserna består vanligtvis av en kombination av teoretisk undervisning varvat med praktiska utomhusaktiviteter, följt av en projektfas där deltagarna sätter sina nya kunskper på prov. Den första Wood Badge-utbildningen arrangerades av Francis Gidney med Robert Baden-Powell som föreläsare. Kursen hölls i Gilwell Park, Storbritannien i september 1919. Wood Badge har sedan dess spridits över världen i olika varianter.

November 2007Redigera

 
Robert Baden-Powell med framtida scouter på Brownsea Island

Det första scoutlägret på Brownsea Island var ett lägerevenemang för pojkar på ön Brownsea Island utanför Poole Harbour i södra England. Lägret anordnades av generallöjtnant Robert Baden-Powell för att testa sina teorier inför boken Scouting for Boys (1908). Tjugo pojkar från olika sociala bakgrunder deltog mellan 1 till 8 augusti 1907 i aktiviteter som kretsade kring friluftsliv, observationsförmåga, ridderlighet, livräddning och patriotism. Evenemanget betraktas inte bara som det första scoutlägret, utan även som grunden för den internationella scoutrörelsen.

Fram till 1930-talets början fortsatte pojkscouter att hålla läger på Brownsea Island. År 1963 öppnades en officiell, 20 hektar stor lägerplats av Olave Baden-Powell då ön blev ett naturreservat och tillföll engelska National Trust. År 1973 hölls en jamboree på ön med 60

December 2007Redigera

The Scout Association är det enda scoutförbundet i Storbritannien godkänt av World Organization of the Scout Movement. Scouting har sin upprinnelse år 1907 genom det arbete Robert Baden-Powell bedrev. På grund av scoutrörelsens snabba tillväxt och önskan att föra bort makten från scoutmagasinets utgivare, bildades The Scout Association under sitt tidigare namn, The Boy Scout Association, år 1910 med beviljade rättigheter från Storbritanniens parlament. The Boy Scout Association nytte namn till The Scout Association år 1967.

The Scout Associations uttalade mål är att "stödja unga människors utveckling och hjälpa dem uppnå sitt fulla fysiska, intelektuella, sociala och andliga potential" och att skapa "ansvarfulla medborgare". Från och med år 2007 erbjuder The Scout Association program föra tt uppnå dessa mål för unga människor i åldrarna 6 till och med 25 år. De senaste medlemsmätningarna visar att nästan 360 000 barn och ungdomar i åldrarna 6-25 år är medlemmar av The Scout Association.

Flickor tilläts först 1976 inom Venture Scouts (motsvarande svenska senior-/roverscouting), och blev frivilligt inom övriga sektioner år 1991. Sedan 2007 måste alla scoutkårer i Storbritannien tillåta scouter av båda könen, även om det kan anpassas utifrån religiösa inriktningar.

Januari 2008Redigera

Robert Stephenson Smyth Baden-Powell, Lord Baden-Powell från 1921, född 22 februari 1857 i Paddington, London, död 8 januari 1941 i Nyeri, Kenya, var en brittisk militär, författare och grundare av scoutrörelsen. Veteran från strider i Indien och Afrika. Vid andra boerkrigets inledning britternas yngste överste, 1903 general, tillika generalinspektör för kavalleriet. Baronet 1922.

Lord Baden-Powell var en av de få ljuspunkter på den engelska sidan under konflikten då britterna underkastade sig de fria afrikanerstaterna. Baden-Powells stora insats var försvaret av staden Mafeking, ett företag som lyckades med hjälp av en ungdomskår som utövade enklare vaktuppgifter. Av verksamheten utvecklades så småningom den internationella scoutrörelsen, som har bl.a. fört ungdomen av de stridande parterna närmare varann och kan sägas att ha som mål "Mens sana in corpore sano". Som människa var Baden-Powell ingen "jingoist", han ville blott försvara sitt land eller rättare sagt dess koloniala makt och godkände knappast allt som en människa som Cecil Rhodes hade gjort för att uppnå detta.

Februari 2008Redigera

 
Pojkscouter från tiden för andra världskriget

Scoutmetoden är ett informellt utbildningssystem inom scoutrörelsen, utformad för att uppnå dess mål, vilka enkelt beskrevs av rörelsens grundare Robert Baden-Powell som att scouter ska bli "hälsosamma, lyckliga, hjälpfulla medborgare."

Metoden var det högsta målet med scouting och därför obligatoriskt, de lokala ledarna måste emellertid själva bedöma hur de bäst använder sig av den inom en specifik scoutpatrull. Genom decentralisering fick ledaren alltså fria tyglar. Metodens principer var mål, så det spelade inte så stor roll huruvida de uppnåddes, så länge målen var höga. Även om metoden idag är fullt användbar inom både flick- och pojkscouting så måste man tänka på att de ursprungliga principerna utformades för pojkar i scoutåldern.

Scouting ska vara en lockande lek, och gömd i den leken bör det finnas ett utbildande mål. Leken måste vara spännande, men samtidgt måste scouten lära av den. Scoutleken kan ändras av den lokala ledaren till det han finner tillfredsställande i sin patrull under just den tid de lever i.

Mars 2008Redigera

 
Scouter på värdsjamboree

Världsjamboreen, eller officiellt World Scout Jamboree och Jamboree Scout Mondial, är en internationell jamboree för scouter. Världsjamboreerna har vanligtvis ett par tiotusen deltagande scouter från världens alla länder, i åldrarna 14-17 år.

Den första världsjamboreen anordnades i London av The Boy Scout Association. Med undantag för krigsåren så har en världsjamboree anordnats ungefär vart fjärde år på olika platser runt om i världen. Under de senare åren har de arrangerats av World Organization of the Scout Movement (WOSM). Den 21:a världsjamboreen 2007 hölls i Hylands Park, Essex, Storbritannien och firade scoutings 100-årsjubileum.