Portal:Huvudsida (mobil)

Bluebg.png

HSDagensdatum.svg

Bild från jordskalvet i Alaska för 53 år sedan.

27 mars

Namnsdag: Rudolf, Ralf (Sverige)  Torvald (Finland)

Denna dag i historien:

Fler händelser: 26 mars  27 mars  28 mars

Bluebg.png

HSutvald2.svg
Utvald artikel
Norra sidans påfartramp

Kyrkbron är en bro i Umeå som tar Östra Kyrkogatan över Ume älv till Teg på södra sidan. Kyrkbron började byggas 1973 och invigdes 26 september 1975 som Umeås tredje bro över älven. En diskussion om placeringen av bron bredvid kyrkan pågick från tidigt 1960-tal och fortsatte in på 1970-talet. Vid bygget påträffades ett okänt gravfält (en äldre del av kyrkogården) vilket ledde till arkeologiska utgrävningar.

Bron består av två parallella lådbalkar i betong med vertikala raka stöd och är egentligen två separata broar med var sitt körfält med på- och avfartsramper som sträcker sig ut över älven på norra sidan. Syftet med att bygga Kyrkbron var att avlasta Tegsbron och den dimensionerades för en förväntad drastisk ökning av biltrafiken i centrum, som visade sig vara kraftigt överskattad. ► Läs mer


Senast visade utvalda artiklar: LindhagenplanenVitbröstad nötväckaDrottningholms slott

Bluebg.png

HSAktuell.svg
Aktuell artikel
David Rockefeller (1953)

Pågående: Kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll 2018Migrationskrisen i EuropaSyriska inbördeskriget
Nyligen avlidna: Sven-Erik Magnusson Chuck Berry Derek Walcott Torgny Lindgren

Bluebg.png

HSVissteduatt.svg
Visste du att...
Moto Hagio, cirka 2008.


Redigera  Från Wikipedias nyaste artiklar   Arkiv


Bluebg.png

HSbra2.svg
Bra artikel
Karl den stores kröning

Medeltiden är en period i Europas historia mellan antiken och renässansen från ungefär 500-talet till 1500-talet. Epoken förknippas ofta med riddare och kallas även Riddartiden. Längden på perioden varierar kraftigt beroende på region. I Europas periferier anses medeltiden börja betydligt senare: i till exempel Norden först med vikingatågens slut och införandet av stenarkitektur och klosterväsen omkring år 1100.

Medeltiden delas in i tre större perioder: tidig medeltid, en tid av stark decentralisering och låg tillväxt från ca 500 till 1000; högmedeltiden, som kännetecknas av stark ekonomisk tillväxt och befolkningsökning, stabilisering och centralisering av den politiska makten, från ca 1000 till 1350; och senmedeltiden, då tillväxten fick ett abrupt slut och en period av demografisk stagnation, ökad politisk turbulens tog vid, men då även en konsolidering av centralmakter som skulle fortsätta in på den tidigmoderna perioden.

Utmärkande särskilt för hög- och senmedeltid är det ekonomiska och politiska system som senare kallats feodalism. Detta system innebar personliga band mellan vasall och feodalherre som innebar rättigheter och skyldigheter för båda parter. En särprägel som skiljer medeltiden från antiken är den tekniska utveckling, särskilt inom jordbruket, som skedde från 700-talet och framåt. Ett tredje kännetecken är kristendomens utbredning över hela Europa, vilket kom att fungera som en förenande länk mellan olika regioner. Det var under senmedeltiden som Europa som en någorlunda enhetlig civilisation uppstod och grunden för många moderna nationalstater som Frankrike, Spanien och de nordiska länderna lades. ► Läs mer

Bluebg.png

HSBild.svg
Utvald bild

Större hackspett.

Större hackspett (Dendrocopos major) är en fågelart inom familjen hackspettar (Picidae). Fotot röstades fram som årets bästa nyuppladdade bild på svenskspråkiga Wikipedia 2016.