Denna sida är museimärkt och hålls inte längre uppdaterad. Den behålls främst av historiska skäl.
Se eventuellt diskussionssidan för mer information.

PORTAL:GÖTEBORG

Göteorgs nuvarande stadsvapen.
Göteorgs nuvarande stadsvapen.
Göteborg är Sveriges näst största, och Nordens femte största stad med över en halv miljon invånare i tätorten, och drygt 1000 000 i Storgöteborg. Staden ligger på västkusten vid Göta älvs mynning. Göteborg anlades på initiativ av kung Gustav II Adolf och fick sina stadsprivilegier 1621. Med anledning av sin stadsplanering, kallades Göteborg av holländarna under många år för Nya Amsterdam.

Götheborg war den täckaste (skönaste) stad ibland alla i Riket... nästan rund, omgifwen och befästad af Wallar och Grafwar; afdeld med regulaira, räta och jemna Gator; genomskuren med åtskilliga Grakter eller grafwer, som på ömse sidor hafwa gator. Sjelfwa grafwerne äro på sidorna perpendiculairt murade med gråsten, så at gatan til en mans högd står öfwer vatnet; Broarne eller Bryggorne äro hwälfde; Löfträn äro planterade på ömse sidor om grafwerna, så at denne Stad mycket liknar de Holländska städer. Husen äro til största delen store och swåra Träbyggningar, af twå wåningar, och nära intil hwarandra stälde, utanpå beslagne med bräder, samt målade med röd eller gul färg, men knutar och fönsterkarmar med hwit eller blå; så at de på någon distance mycket likna stenhus ... Så beskrev Carl von Linné Göteborg under sin Västgötaresa, som företogs på uppdrag av Rikets ständer år 1746.

Utvald artikel
Lilla Bommen
Lilla Bommen

Lilla Bommen är en gästhamn strax norr om Göteborgs stadskärna, vid kanten av Göta älv, men också namnet på ett större landområde kring gästhamnen. Hamnen anses ha kommit till på 1640-talet. På hamnbassängens västra sida ligger Göteborgsoperan som stod färdig 1994. På hamnbassängens östra sida ligger ett kontorsområde med höghuset Skanskaskrapan. Skeppet Barken Viking ligger vid kajen precis öster om Lilla Bommen. Båthamnen var färdigbyggd år 1860, och kajlängden var 525 meter med ett vattendjup på 3,5 meter. Lilla Bommen blev snabbt Göteborgs hamn för kanaltrafik och inrikessjöfart, där lastbåtar och passagerarbåtar utgick ifrån, för att genom Göta älv, Göta kanal och sjöarna nå Stockholm och Norrköping.

Lilla Bommen och Stora Bommen har båda fått sina namn på grund av de bommar som blockerade vattenvägen för båtars in- och utresor. Vid bommarna samlades även tull in till kronan. Hamnen låg placerad mellan de båda befästningsverken (Bastioner) Gustavus Primus, vid nuvarande Göteborgsoperan och S:tus Ericus, som var placerad mellan nuvarande "Läppstiftet" och hamnen.

Utvald bild
Direktörsvillan i Trädgårdsföreningen uppfördes 1847.
Visste du att...
  • ...Götaholm var det ursprungliga namnet på Göteborg, som senare blev Nya Lödöse.
  • ...Den första staden med det officiella namnet Göteborg, låg vid FärjenäsHisingen 1603-1611.
  • ...Berg-och-dalbanan Balder kostade 100 miljoner att bygga och hade under det första öppningsåret drygt 1 miljon passagerare?
  • ...Västlänken, den projekterade tågtunneln under centrala Göteborg, år 2007 beräknades kosta 14,4 miljarder kronor?
  • ...28 826 studerade vid Göteborgs universitet hösten 2007?
  • ...att man år 2007 beräknade att det fanns 671 restauranger i staden?
Utvalda artiklar om Göteborg
Kanslihuset på Nya Varvet.
Kanslihuset på Nya Varvet.

Östra Nordstaden 2024-04-22
Kvarteret Bokhållaren 2022-05-25
Anfallet mot Nya Varvet (1719) 2015-05-10
Anfallet mot Nya Varvet (1717) 2015-05-10
Nya Varvet 2015-04-27
Anfallet mot Nya Älvsborg 2015-04-26
Nya Älvsborg 2015-04-21
Striderna vid Göta älv 2015-04-18
Göteborgs fasta försvar 2015-04-11
Göteborgs botaniska trädgård 2015-03-26
Diskoteksbranden i Göteborg 2015-03-23
Slaget vid Ranängen 2012-03-26
Kvarteret Frimuraren 2017-05-05
Olskroken 2015-02-19
Göteborg 2012-11-07 (omprövad)
Gatunamn i Göteborg 2012-03-19
Göteborgs domkyrka 2008-03-14
Kapten Hanssons hus 2020-12-17
Koleraepidemin i Göteborg 1834 2020-06-23
Kvarteret Majoren 2020-06-07
Kvarteret Löjtnanten 2020-06-07
Kvarteret Alströmer 2020-02-02
Kvarteret Kommerserådet 2018-03-29
Kvarteret Röda Bryggan 2018-03-28
Villa Ellesbo 2017-12-03
Ahlbergska huset 2017-12-02
Partille herrgård 2017-12-02
Radheska huset 2017-12-02
Kvarteret Idogheten 2017-11-25
Otterhall 2017-09-02
Kvarteret Skogen 2017-08-04
Frimurarehuset, Göteborg 2017-08-04
Frölunda kulturhus 2014-06-17
Bagaregården 2012-02-14
Volvo Personvagnar 2011-06-09
Pripps 2008-12-21

  Kategorier
  Stadsbild
  Kultur
  Samhälle
  Historia
  Nya artiklar

Här listas nyskrivna artiklar, som rör Göteborg:

* = tidigare omdirigering

Nyskapade artiklar senaste 720 timmarna i Kategori:Göteborg.