Denna sida är museimärkt och hålls inte längre uppdaterad. Den behålls främst av historiska skäl.
Se eventuellt diskussionssidan för mer information.
Portalen för fri programvara
Wikipedias portal för artiklar som är relaterade till fri programvara
Foss: fri programvara och öppen källkod.
Foss: fri programvara och öppen källkod.
Här hittar du en ingång till Wikipedias material som relaterar till programvara som kan exekveras, studeras, modiferas eller distribueras fritt av alla och envar som har en kopia av programmet.

Med fri menas programvara som inte är behäftad med tekniska och/eller juridiska restriktioner som skulle kunna förhindra de ovan nämnda fyra friheterna. Näraliggande begrepp, och beroende på definition, i vissa fall synonymer till "fri programvara" är: öppen källkod (Open Source, ett lite annorlunda men liknande koncept), Free and Open-Source Software (FOSS), Free/Libre/Open-Source Software (FLOSS) och Software Libre.

Fri programvara definieras alltså inte av om programvaran kostar något, utan vad man får göra med den. Programvara som är gratis kallas istället freeware.

Aktuell artikel
En illustration av blockkedjan i bitcoin-nätet, den kedja med lösta krypton som verifierar giltigheten hos de nu existerande bitcoin-mynten.

Bitcoin är en digital valuta skapad 2009 av Satoshi Nakamoto (troligtvis en pseudonym), vars huvudsyfte är att möjliggöra betalningar över Internet direkt mellan användare utan någon inblandning från tredje part. Bitcoin är en implementation av kryptovaluta, ett koncept först beskrivet 1998 av Wei Dai på mailinglistan Cypherpunk. Namnet avser även den open source-mjukvara Nakamoto designat som använder valutan och det P2P-nätverk användarna av mjukvaran bildar.

Till skillnad från många andra valutor så förlitar sig inte Bitcoin på någon central utfärdare i form av exempelvis en centralbank, vilket skyddar mot politisk påverkan och monopolliknande betalsystem. För att upprätthålla säkerhet och sekretess förlitar sig Bitcoin på kryptografi och använder sig av en distribuerad databas utspridd över de noder som utgör P2P-nätverket för att journalföra transaktioner. Detta syftar även till att exempelvis säkerställa att valutan endast kan spenderas av dess ägare samt oåterkallerligen försvinner från nämnda ägares digitala "plånbok" och därmed bara kan spenderas en gång.

Bitcoins design tillåter mer eller mindre anonymt ägande och överförande av värden genom P2P-nätverket. Varje användares bitcoins sparas i en plånboksfil tillsammans med ett godtyckligt antal bitcoinadresser. Plånboksfilen kan sparas på användarens dator eller hos en tredje part som erbjuder en sådan tjänst. I båda fallen kan bitcoins skickas över Internet till vem som helst med en bitcoinadress. Bitcoins P2P-topologi och avsaknad av central administration gör det omöjligt för exempelvis myndigheter att artificiellt manipulera värdet av bitcoins eller framkalla inflation genom att producera fler av dem.

Kategorier
Snabblänkar
Licenser
Följande licenser är de vanligast använda för fri programvara

För mer information, se Kategori:Fria programvarulicenser.

Visste du att...
Flera portaler