Denna sida är museimärkt och hålls inte längre uppdaterad. Den behålls främst av historiska skäl.
Se eventuellt diskussionssidan för mer information.
Arkeologiportalen

Arkeologi (av grek. archaiologia "fornkunskap", av archaios "urgammal", "forntida"), kunskapen om människans förhistoria, alltså den tid där det inte finns skriven text att tillgå. Arkeologi är studiet av människans materiella kultur, alltså studiet av hennes lämningar eller artefakter. Numera finns även historisk arkeologi eller medeltidsarkeologi som är studiet av materiell kultur under historisk tid. Vanligtvis delas området upp i följande underdiscipliner; historisk arkeologi (efter skrivkonsten), förhistorisk arkeologi (före skrivkonsten), klassisk arkeologi (Grekland och Rom), egyptologi (Egypten), assyriologi (Främre Orienten innan Islam), islamisk arkeologi (Främre Orienten efter Islam) och historisk osteologi.

Läs mer

Utvald artikel
Paleolitisk konst från grottan Apollo 11 i Namibia

Paleolitikum, eller äldre stenåldern (latiniserad ordbildning av grek. paleo- ’ gammal’ och lithiko’s ’som rör stenar’) , är en arkeologisk period som inleds för omkring 2,3 miljoner år sedan, med de äldsta bevisen för redskapstillverkning, och som varar till omkring år 10 000 f.Kr., det vill säga till istidens slut. Paleolikum är den första perioden i den finare indelningen av stenåldern och delas i sin tur in i perioderna tidig-, mellan- och senpaleolitikum.

Utvald bild

En labyrint inhuggen i en klippa vid Rocky Valley, Tintagel i Cornwall, England
Sveriges förhistoria
Nyheter
  • En stencirkel återfunnen i Wales gör att Mike Parker Pearson nu menar att Stonehenge ursprungligen stod uppsatt i Wales. Det flyttades ca 3000 f Kr till England. Stonehenge länkas därmed med andra platser och samhällen och deras monument.
  • Nio neandertalare har hittats i Italien meddelas i maj 2021. Det var troligen nio vuxna män. Resterna hittades i Guattarigrottan vid kusten mellan Rom och Neapel. Tillsammans med två fynd hittade tidigare på samma plats har elva individer dokumenterats i Guattarigrottan. Det är nu en viktig plats i världen för fynd av neandertalmänniskan. Grottan upptäcktes ursprungligen 1939 av arbetare.
  • Ett unikt 3 meter stort vattenhjul från Prästgårdshyttorna i Dalarna har daterats. Det rekonstruerade hjulet var ett så kallat överfallshjul. Vattnet har alltså runnit på hjulet från ovansidan. Hjulet drev bälgarna i en närbelägen hytta. diameter. Dendrokronologisk analys gav information om att virket var furu. Virket kommer från Malung-Lima-Mora. Avverkningen har skett efter år 1769 – troligen åren 1770–1790.
  • Egyptiska arkeologer har hittat en så kallad gyllene stad, staden Aten. Staden var begravd i sand under flera tusen år. Det är ett av de viktigaste fynden inom Egyptologin. Många expeditioner har tidigare förgäves letat efter denna stad.
Projekt arkeologi
Varmt välkommen att delta i Projekt arkeologi om du är intresserad av arkeologi och förhistoria.
Månadens arkeolog
Ella Margareta Kivikoski, född den 25 maj 1901 i Tammerfors, död den 27 juli 1990 i Helsingfors, finländsk arkeolog, amanuens vid Arkeologiska kommissionen 1933, kort tid föreståndare för dess förhistoriska avdelning sedan professor i Finlands och Nordens arkeologi vid Helsingfors universitet 1948-69. Kivikoskis vetenskapliga produktion ansluter sig främst till Finlands järnålder, men forskningsfältet berörde hela Norden och Baltikum, men hon var specifikt intresserad av Egentliga Finlands förhistoria.
Månadens föremål
Bild på Gundestrupkitteln

Gundestrupskitteln, ett offerfynd, en silverkittel med 13 reliefplattor som en gång varit sammanfogade med varandra. Kitteln har en diameter av nära en meter och blev hittad i samband med torvtäcktsarbete i Rävmossen vid Gundestrup 1891 i norra Jylland, Danmark. Fyndet är ett av de mest storslagna importföremål från det keltiska området under förromersk-, romerskjärnålder.

Visste du att...
  • I östra Afrika har forskare hittat bitar av skelett från människoliknande varelser som levde för ungefär 3 miljoner år sedan. Lucy är till exempel ett skelett från denna tid.
  • De människor som skapade de äldsta gravarna som hittats, brukar kallas neandertalare, för att de första skelettet hittades i Neandertal i Tyskland, mitten av 1800-talet.
  • Cromagnonmänniskan kallas den första nutida människan. De har gjort grottmålningarna i Altamira, Spanien och Lascauxgrottan i Frankrike.
  • För ca 10 000 år sedan började människan odla. Därmed inträder neolitikum.
  • Den förhistoriska tiden slutar i och med att skrivkonsten införs i ett område. Det första kända skriftspråket kallas kilskrift och börjar användas ca 3400 före Kristus.
  • I Norden räknas ungefär tiden mellan 10 000 före Kristus och 1000 efter Kristus som förhistorisk tid.
Kategorier
Dessa är de kategorier som berör arkeologi:
Portaler