I terminologi använd av vissa akademiker, är en politisk religion en politisk ideologi med kulturell och politisk makt av samma dignitet som en religion; ofta innehar denna ideologi sociologiska och ideologiska likheter med religioner. De klassiska exemplen är stalinism och nationalsocialism, men totalitära inslag är inte ett krav som behöver uppfyllas.

Termen används emellanåt utanför den akademiska världen, ofta med innebörd som avviker från dess sociologiska användning. Även när den används korrekt så avvisar ideologins anhängare användandet av termen.

En politisk religion utövar ofta samma psykologiska och sociologiska roll som en deistisk religion med resultatet att den ersätter eller övertar existerande religiösa organisationer och trosläror, vilket beskrivs som "sakralisering" av politik. Trots detta har politiska religioner inte en självständig andlig eller teokratiska element. Den är i sin essens sekulär, endast användande religiös symbolik för politiska ändamål, om den inte till och med avvisar religiositet över huvud taget.

De första som använde begreppet (eller dess synonymer "sekulär religion" och "lekmans religion") var protestantiska och katolska intellektuella och teologer, såsom Luigi Sturzo, Adolf Keller, Paul Tillich, Gerhard Leibholz, Waldemar Gurian och Erich Voegelin.

Nyckelingredienser i politiska religioner kan inkludera:

 • strukturell åtskillnad mellan jaget och andra, inklusive demonisering av den andre, åtskillnaden är ofta anhörig följandet av viktiga dogmer eller socialt beteende eller attityder. Åtskillnad kan också göras på grunder såsom nationalitet, socio-ekonomiska grupper, medlemskap i "fientliga partier" och så vidare
 • en karismatisk ledare med messianska tendenser
 • starka hierarkiska organisationer
 • en strävan att kontrollera skolning för att bibehålla kontrollen över systemet
 • ett sammanhängande trossystem för att förklara den externa världen, med tyngdpunkt på trygghet genom renhet
 • intolerans för andra liknande ideologier
 • utopianism och målet att radikalt förändra samhället till ett slutmål
 • tron att ideologin är uppenbar, så att de icke-troende framställs som "blinda"
 • en genuin missionär tendens
 • beredskapen att låta målet helga medlen, speciellt inklusive våld och bedrägeri
 • fatalism, tron på den slutliga segern
 • absolut lydnad krävs, avvikande röster förföljs, ostraceras, fängslas, "omskolas", eller dödas
 • hotet från en fientlig omvärld betonas, i Stalins Sovjetunionen var hotet Trotskijs försök att sabotera landet, i Nazityskland fick judiska konspirationer utgöra hotet
 • propaganda, politiska möten ersätter religiösa