Polisens grader i Tsarryssland 1884-1917

Polisens grader i Tsarryssland 1884-1917 visar den hierarkiska ordningen i den tsarryska polisen 1884-1917. Det ryska gendarmeriets grader behandlas inte.

Ämbetsmän med rangRedigera

Ämbetsmännen i polisen hade i allmänhet civila grader. Officerare som tjänstgjorde i polisen bar dock militära grader.

Rangklass Civila grader
Militära grader Exempel på befattning
II
Действительный тайный советник
(Verkligt geheimeråd)
General Chef för polisdepartementet
i inrikesministeriet
III
Тайный советник
(Geheimeråd)
Generallöjtnant
IV
Действительный статский советник
(Verkligt statsråd)
Generalmajor Överpolismästare [a]
V
Статский советник
(Statsråd)
- Biträdande överpolismästare
VI
Коллежский советник
(Kollegieråd)
Överste Polismästare [b]
Landsfogde [c]
VII
Надворный советник
(Hovråd)
Överstelöjtnant Biträdande landsfogde
VIII
Коллежский асессор
(Kollegieassessor)
Kapten Länsman [d]
IX
Титулярный советник
(Titulärråd)
Stabskapten Biträdande länsman
X
Коллежский секретарь
(Kollegiesekreterare)
Löjtnant Polisfogde [e]
XII
Губернский секретарь
(Guvernementssekreterare)
Underlöjtnant Biträdande polisfogde
XIV
Провинциальный секретарь
(Provinssekreterare)
Fänrik
 1. ^ En överpolismästare var chef för polisen i Sankt-Petersburg, Moskva eller Warzawa.
 2. ^ En polismästare var chef för polisen i i en guvernementsstad (länets residensstad) och en del andra större städer. Det fanns även polismästare i de städer som hade överpolismästare som polischefer
 3. ^ En landsfogde (ispravnik) var chef för polisen i ett distrikt (ujezd) på landsbygden.
 4. ^ En länsman (stanovoj pristav) var polischef i ett underordnat polisdistrikt (stan) på landsbygden.
 5. ^ En polisfogde (utjastskovoj pristav) var chef för ett vaktdistrikt i en stad.

Källa: [1] [2] [3] [4]

Polismän utan rang i städernaRedigera

 
Roteuppsyningsman i slutet av 1800-talet.
 
Poliskonstapel (gorodovoj) i Samarkand i början på 1900-talet. Foto av Sergej Prokudin-Gorskij.
Tjänstegrad Motsvarande militär grad
Околоточный надзиратель
(Roteuppsyningsman) [a]
Underfänrik
Помощник околочного надзиратель
(Biträdande roteuppsyningsman)
Fältväbel
Городовой высшего оклада
(Konstapel i högre löneklassen)
Äldre underofficer
Городовой среднего оклада
(Konstapel i mellersta löneklassen)
Yngre underofficer
Городовой низшего оклада
(Konstapel i lägsta löneklassen)
Korpral
Городовой низшего оклада
(Konstapel i lägsta löneklassen)
Menig
 1. ^ En roteuppsyningsman ansvarade för en stadsrote om cirka 3 000 invånare.

Källa: [1] [4]

Polismän utan rang på landsbygdenRedigera

Tjänstegrad Motsvarande militär grad
Полицейский урядник
(Polisuppsyningsman) [a]
Underfänrik
Старший стражник
(Äldre konstapel)
Fältväbel
Стражник высшего оклада
(Konstapel i högre löneklassen)
Äldre underofficer
Стражник среднего оклада
(Konstapel i mellersta löneklassen)
Yngre underofficer
Стражник низшего оклада
(Konstapel i lägsta löneklassen)
Korpral
Стражник низшего оклада
(Konstapel i lägsta löneklassen)
Menig
 1. ^ En polisuppsyningsman ansvarade ursprungligen under länsmannen för lag och ordning i en socken och biträddes av sotskiji och desjatskiji (fjärdingsmän och byvaktare) från bondeklassen. När beridna och oberidna strazjniki (poliskonstaplar) började införas på landsbygden 1903 blev polisuppsyningsmannen deras närmaste förman (överkonstapel).

Källa: [4]

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från ryskspråkiga Wikipedia, Околоточный надзиратель, 9 oktober 2015.
Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från ryskspråkiga Wikipedia, Городовой, 9 oktober 2015.
Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från ryskspråkiga Wikipedia, Полицейский урядник, 9 oktober 2015.
Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från ryskspråkiga Wikipedia, Уездная полицейская стража, 9 oktober 2015.

NoterRedigera

 1. ^ [a b] Russian Empire: Police Department 2015-02-09.
 2. ^ Знаки различия гражданскиих и военных чинов полиции 2 2015-02-09.
 3. ^ Знаки различия гражданскиих и военных чинов полиции 3 2015-02-09.
 4. ^ [a b c] Форма обмундирования столичной и городской наружной полиции образца 1884 года 2015-02-09.