Inom matematiken är Poincarés dualitetssats, uppkallad efter Henri Poincaré, ett fundamentalt resultat om en mångfalds homologi- och kohomologigruppers struktur. Satsen säger att om M är en n-dimensionell orientabel sluten mångfald (kompakt och utan rand) är k-te kohomologigruppen av M isomorfisk till (n − k)-te homologigruppen av M för alla heltal k:

Källor redigera

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, Poincaré duality, 20 februari 2014.