Plogbillen är skärbladet på en plog. Även på äldre plogar av trä, gjordes plogbillarna helst av järn och utformades som stora knivblad.

Plog med plogbill.

På några ställen i Bibeln förutspås att i ett framtida fredsrike "skola de smida sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar." (Jesaja 2:4) Med detta som utgångspunkt har plogbillsrörelsen valt sitt namn.