Platinametaller

samlingsnamn för ett antal metalliska grundämnen i grupp 8, 9 och 10 i det periodiska systemet

Platinametaller är ett samlingsnamn för ett antal metalliska grundämnen i grupp 8, 9 och 10 i det periodiska systemet (tidigare grupp VIII):

De har stor kemisk motståndskraft. Även järn, kobolt och nickel hör till grupp 8, 9 eller 10, men de räknas normalt till den separata grupperingen järnmetaller.