Ett plank är en fristående trävägg. Plank används som ett grövre alternativ till stängsel för att skydda mot passage och insyn, bullerskydd eller som vindskydd.

Plank i Lund.
Plank vid Åfåran, mittemot Ystads Konstmuseum.