Pilgrimsfäderna (engelska: Pilgrim Fathers), är ett namn som ofta används för de tidiga bosättarna i Plymouthkolonin i dagens Plymouth, Massachusetts, USA. Deras ledarskap kom från de religiösa församlingarna Brownist English Dissenters som etablerats omkring 1600 i Scrooby, Nottinghamshire och 1607–1608 hade flytt den instabila politiska miljön i East Midlands i England till förmån för det relativa lugna och toleranta Leiden i Nederländerna. Gruppen, som var oroade över att förlora sin kulturella identitet, arrangerade senare tillsammans med engelska investerare möjligheten att etablera en ny koloni i Nordamerika. Överfarten skedde ombord på Mayflower, där dock endast 35 personer av de 102 emigranterna tillhörde Leidenförsamlingen - resten kom från andra delar av England. Endast ledarna William Brewster och William Bradford tillhörde den ursprungliga församlingen i Scrooby. Man hade ursprungligen för avsikt att slå sig ned i Virginia, men valde i stället ett område norr om Cape Cod där man anlade sin koloni.[1]

The Embarkation of the Pilgrims (1857) av den amerikanske konstnären Robert Walter Weir vid Brooklyn Museum i New York.

Kolonin, som grundades 1620, blev den andra framgångsrika engelska bosättningen (efter grundandet av Jamestown, Virginia 1607) och senare den äldsta kontinuerligt bebodda brittiska bosättningen i vad som skulle bli Amerikas förenta stater. Pilgrimsfädernas historia om att söka religionsfrihet har blivit ett centralt tema i USA:s historia och kultur.

Källor redigera

  1. ^ Carlquist, Gunnar, red (1937). Svensk uppslagsbok. Bd 21. Malmö: Svensk Uppslagsbok AB. sid. 643 

Externa länkar redigera