Phuthi är ett tekelaspråk, som talas av minst 20 000 medlemmar av phutifolket i södra Lesotho och angränsande delar av Sydafrika.

Inom phutispråket kan två huvuddialekter urskiljas; mpapa- och sigxododialekterna.


MpapaRedigera

Mpapadialekten talas i byar som Daliwe och Mpapa, sydost om Mount Moorosi i sydöstra Lesotho. Denna dialekt har influerats en hel av det omgivande sothospråket.


SigxodoRedigera

Sigxododialekten talas i Qacha's Nek-distriktet och byar som Makoloane, Mosuoe och Sigxodo. Denna dialekt uppvisar påfallande morfologiska och fonologiska likheter med xhosaspråket.