Peter Wilken Heiberg

dansk gynekolog

Peter Wilken Heiberg, född 24 juli 1840 i Köpenhamn, död 21 juni 1920 i Viborg, var en dansk läkare. Han var son till Søren Johan Heiberg.

Staty av P. W. Heiberg framför Viborg Sjukhus.

Heiberg blev student 1860 vid Metropolitanskolen, studerade därefter medicin och tjänstgjorde som fältunderläkare under dansk-tyska kriget 1864 och avlade läkarexamen 1867. Därefter tjänstgjorde han som kandidat vid Almindelig Hospital och Kommunehospitalet i Köpenhamn och studerade samtidigt fysiologi under Peter Ludvig Panum, vilket gav honom universitetets guldmedalj 1867 och medicine doktorsgraden 1869.

År 1868 bosatte han sig i Thisted och specialiserade sig i sin läkarverksamhet främst på kirurgi och gynekologi och gjorde sig redan 1869 – innan antiseptikens införande – bemärkt i vida kretsar genom att utföra det första lyckade kejsarsnittet i Danmark. Under de följande åren genomförde han flera studieresor till kirurgiska kliniker i utlandet och utvecklade sin verksamhet. År 1874 blev han distriktsläkare i Thisted, 1879 i Viborg, där han även blev läkare vid sjukhuset. Resultaten av sin verksamhet publicerade han i olika medicinska tidskrifter.

KällorRedigera