Peter Jonsson, var en riddare och ett riksråd under 1300-talet. Han tillhörde ätten Bååt men kallade sig själv emellanåt Bonde, i sin ungdom Haak. Peter Jonsson var farbror till Erengisle Sunesson (Bååt).

Peter Jonsson ägde gods i Småland och omtalas som riksråd från 1322 och slogs 1336 till riddare vid Magnus Erikssons kröning. 1320 hade han sänts till Finland för att överta Viborgs län som då ännu förvaltades av en fogde trogen Birger Magnusson. Han blev därefter kvar i Finland som hövitsman på Viborgs slott och deltog bland annat i framförhandlandet av Nöteborgstraktaten.

Källor

redigera