Ett personmuseum är ett museum, som är uppbyggt runt en mer eller mindre berömd persons verk och levnad.

Albert Engström-museet i Grisslehamn
Little White House, den amerikanske presidenten Franklin D. Roosevelt fritidshus i Warm Springs i USA

Vilket slags personer som personmuseer vanligast inrättas över, varierar från land till land. I Centraleuropa är kompositörsmuseer vanliga, så har till exempel Österrike 58 sådana, inklusive sju för Ludwig van Beethoven. I Sverige är i stället författarmuseer vanliga, 23 stycken, medan det endast finns tre politikermuseer (över Tage Erlander, Dag Hammarskiöld och Oscar Olsson).

Flertalet personmuseer i Sverige är högst 50 år gamla och många av dem har tillkommit sedan 1990.

Källor

redigera


Litteratur

redigera
  • Stefan Bohman: Att sätta ansikte på samhällen - om kanon och personmuseer, Carlsson, Stockholm 2010, ISBN 978-91-7331-339-1