Ett personmuseum är ett museum, som är uppbyggt runt en mer eller mindre berömd persons verk och levnad.

Vilket slags personer som personmuseer vanligast inrättas över, varierar från land till land. I Centraleuropa är kompositörsmuseer vanliga, så har till exempel Österrike 58 sådana, inklusive sju för Ludwig van Beethoven. I Sverige är i stället författarmuseer vanliga, 23 stycken, medan det endast finns tre politikermuseer (över Tage Erlander, Dag Hammarskiöld och Oscar Olsson).

Flertalet personmuseer i Sverige är högst 50 år gamla och många av dem har tillkommit sedan 1990.

KällorRedigera

NoterRedigera


LitteraturRedigera

  • Stefan Bohman: Att sätta ansikte på samhällen - om kanon och personmuseer, Carlsson, Stockholm 2010, ISBN 978-91-7331-339-1