En personalchef är ofta en stabsfunktion på medelstora och större företag. Personalchefen förestår ofta en särskild personalavdelning.

En personalchef har ofta under verkställande direktören/företagsledningen ansvar för

Varianter redigera

På vissa större företag kan begreppet personaldirektör användas. Det har på senare år blivit på modet att använda begreppet human resources, förkortat HR; idag förekommer således att personalchefer istället benämns HR-chef.