Det persiska alfabetet eller Persisk skrift är en variant av det arabiska alfabetet, fast med några extra tecken. Det används bland annat till att skriva persiska.

Alfabetet består av 32 tecken, inklusive alla tecken i det arabiska alfabetet, med ett tillägg på fyra tecken: پ, چ, ژ, och گ.

Det persiska alfabetet, eller modifieringar av det, används även inom språken urdu, azerbadjanska och usbekiska.

BokstäverRedigera

Här listas de 32 bokstäverna i det moderna persiska alfabetet. Eftersom skriften utförs i skrivstil, skiftar bokstävernas utseende beroende på dess position i ett ord: isolerad, initial (anslutande vänsterut), medial (anslutande åt båda håll), och final (anslutande högerut).

Bokstävernas namn är oftast samma som de som används i arabiska, dock med persiskt uttal. Det enda tvetydiga namnet är he, som används både för och ه. För att tydliggöra, kallas dessa ofta ḥe-ye jimi (bokstavligen "jim-lik ḥe" efter jim, namnet på bokstaven ج som använder samma basform) respektive he-ye do-češm (bokstavligen "tveögd he", efter den kontextuella medial-bokstavsformen ).

# Namn Namn i persisk skrift DIN 31635 IPA Kontextuella former
Final Medial Initial Isolerad
0 hamza[1] همزه ʾ [ʔ] ـئ ـأ ـؤ ـئـ ئـ ء أ
1 ʾalef الف ā [ɒ] آ / ا
2 be بِ b [b] ـب ـﺒ ب
3 pe پِ p [p] ـپ ـﭙ پ
4 te تِ t [t] ـت ـﺘ ت
5 s̱e ثِ [s] ـث ـﺜ ث
6 jim جیم j [d͡ʒ] ـﺠ ج
7 che چِ č [t͡ʃ] ـﭽ چ
8 ḥe(-ye jimi) حِ [h] ـﺤ ح
9 khe خِ x [x] ـﺨ خ
10 dāl دال d [d] ـد د
11 ẕāl ذال [z] ـذ ذ
12 re رِ r [ɾ] ـر ر
13 ze زِ z [z] ـز ز
14 že ژِ ž [ʒ] ـژ ژ
15 sin سین s [s] ـس ـﺴ س
16 šin شین š [ʃ] ـش ـﺸ ش
17 ṣād صاد [s] ـص ـﺼ ص
18 z̤ād ضاد [z] ـض ـﻀ ﺿ ض
19 ṭā, ṭoy (på Dari) طی, طا [t] ـط ـﻄـ ط
20 ẓā, ẓoy (på Dari) ظی, ظا [z] ـظ ـﻈـ ظ
21 ʿeyn عین ʿ [ʔ] ع
22 ġeyn غین ġ [ɣ] / [ɢ] غ
23 fe فِ f [f] ـف ـﻔ ف
24 qāf قاف q [ɢ] / [ɣ] / [q] (i några dialekter) ـق ـﻘ ق
25 kāf کاف k [k] ـک ـﻜ ک
26 gāf گاف g [ɡ] ـگ ـﮕ گ
27 lām لام l [l] ـل ـﻠ ل
28 mim میم m [m] ـم ـﻤ م
29 nun نون n [n] ـن ـﻨ ن
30 vāv واو v / ū / ow / (w / aw / ō på Dari) [v] / [uː] / [o] / [ow] / ([w] / [aw] / [oː] på Dari) ـو و
31 he(-ye do-češm) هِ h [h] ه
32 ye یِ y / ī / á / (ay / ē på Dari) [j] / [i] / [ɒː] / ([aj] / [eː] på Dari) ـﯿ ی

ReferenserRedigera

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från norska Wikipedia (bokmål/riksmål), tidigare version.

NoterRedigera

  1. ^ ”??” (PDF). Persianacademy.ir. Arkiverad från originalet den 24 september 2015. https://web.archive.org/web/20150924071650/http://www.persianacademy.ir/UserFiles/Image/Dastoor-e%20khat/d02.pdf. Läst 3 oktober 2016.