Persisk rummy, även kallat fyrmansrummy, är ett kortspel för fyra deltagare, som spelar ihop partnervis. I likhet med andra spel av rummy-typ går persisk rummy ut på att bli av med korten på handen genom att under spelets gång lägga ut dem i kombinationer, bestående av minst tre kort av samma valör eller av minst tre, ibland minst fem, kort i följd i samma färg.

En vanlig fransk-engelsk kortlek används, kompletterad med fyra jokrar. Till skillnad mot vad som gäller i andra kortspel får jokrarna inte användas för att ersätta andra kort, utan de kan bara kombineras med varandra.

Efter avslutad giv utdelas pluspoäng för de kort som ingår i kombinationer och minuspoäng för de kort som finns kvar på handen, enligt en särskild värdeskala.

ReferenserRedigera

  • Schenkmanis, Ulf (1988). Kortspel & patienser. Västerås: ICA. sid. 212-215. ISBN 91-534-1178-1 
  • Holmström, Björn (1981). Stora kortspelsboken. Stockholm: Prisma. sid. 33-34. ISBN 91-518-1446-3 
  • Werner, Einar; Sandgren, Tore (1975). Kortoxen (9., rev. uppl.). Stockholm: Forum. sid. 124-126. ISBN 91-37-05798-7